De gegevens over AGOS Administratiekantoor op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken.

Ondanks de grote zorgvuldigheid kan informatie op deze website op een zeker moment verouderd zijn of anderszins onjuist. AGOS Administratiekantoor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u er enige actie op baseert. Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover AGOS Administratiekantoor geen controle heeft. Ook hiervoor draagt AGOS Administratiekantoor geen verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u AGOS Administratiekantoor en diens medewerkers niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade samenhangend met deze website. Alle rechten zijn voorbehouden.

U kunt ons helpen eventuele fouten te corrigeren door ons een mailtje te sturen met uw bevindingen.
Op al onze diensten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing zoals deze elders op de website staan vermeld.